Trang chủ Văn hóa, xã hội Giao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897 - 1945)

Giao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897 - 1945)

giao thuong 122017Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

Số trang: 236 trang

Giá tiền: 49.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Với 3 chương nội dung, cuốn sách chủ yếu tập trung làm sáng tỏ các vấn đề xoay quanh lịch sử quan hệ thương mại Việt Nam - Đông Bắc Á từ năm 1897 đến 1945;

Chương I: Các nhân tố tác động tới quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897-1945);

Chương II: Sự tiến triển trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897-1945);

Chương III: Đặc điểm và tác động của quan hệ thương mại Việt Nam - Đông Bắc Á tới tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam (1897-1945).