Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình quy trình bầu cử (Dành cho chương trình Đại học Chính trị)

Giáo trình quy trình bầu cử (Dành cho chương trình Đại học Chính trị)

giao trinh quy trinh 122017Tác giả: TS. Vũ Thị Hoài Phương

Số trang: 272 trang

Giá tiền: 48.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cần thiết về bầu cử, chế độ bầu cử, các nguyên tắc bầu cử và quy trình bầu cử trong các nhà nước hiện đại ngày nay, đặc biệt là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giáo trình gồm 8 chương với thời lượng giảng dạy 2 tín chỉ, bao gồm các vấn đề cơ bản nhất về bầu cử, các hệ thống bầu cử trên thế giới và lý luận, thực tiễn về bầu cử ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.