Trang chủ Sách bán chạy So sánh Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009

So sánh Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009

so sanh bo luat1282017

Tác giả: Trần Anh Tuấn

Số trang: 434 trang - Giá tiền: 189.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017