Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

noi dung phong cach122017Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Số trang: 94 trang
Giá tiền: 13.000 đồng
Xuất bản: Tháng 11-2017

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần.
Phần thứ nhất: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Phần thứ hai: Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Phần thứ ba: Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuốn sách là tài liệu cần thiết và hữu ích, góp phần đưa ra các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.