Trang chủ Pháp luật Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

bo luat hinh su122017Tác giả: Viện kiểm soát nhân dân tối cao - Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh

Số trang: 648 trang
Giá tiền: 280.000đ
Xuất bản: Tháng 12-2015

Nội dung cuốn sách bao gồm:

- Giới thiệu một số nội dung mới cơ bản của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

- Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/HQ14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và áp dụng pháp luật của cán bộ thực tiễn, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đại học và những người quan tâm đến việc cải cách tư pháp trong lĩnh vực hình sự; đồng thời góp phần phổ biến và triển khai thi hành Bộ luật hình sự đạt hiệu quả cao.