Trang chủ Pháp luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

luat sua doi bo su ng122017Tác giả: Quốc hội
Số trang: 232 trang
Giá tiền: 36.000đ
Xuất bản: Tháng 12-2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Nội dung cuốn sách trình bày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Bên cạnh đó, còn có các văn kiện: Lệnh số 08/2017/L-CTN ngày 03-7-2017 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.