Trang chủ Sách bán chạy Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

luat sua doi bo su ng122017

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 232 trang - Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017