Trang chủ Pháp luật So sánh Luật tố tụng hành chính hiện hành (năm 2015) với Luật tố tụng hành chính năm 2010 (Tái bản)

So sánh Luật tố tụng hành chính hiện hành (năm 2015) với Luật tố tụng hành chính năm 2010 (Tái bản)

so sanh luat totung 12018Tác giả: Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Số trang: 334 trang

Giá tiền: 110.000 đồng
Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn tập trung so sánh những Luật tố tụng hành chính năm 2010 và Luật tố tụng hành chính năm 2015 dưới hình thức lập bảng. Đặc biệt, để bạn đọc thuận tiện tra cứu cũng như áp dụng luật vào thực tiễn, những nội dung mới, sửa đổi, bổ sung được phân biệt rõ bằng nét chữ “nghiêng đậm”.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và áp dụng pháp luật của cán bộ, những nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đại học và những người quan tâm đến cải cách tư pháp trong lĩnh vực hành chính; đặc biệt là các nội dung mới, các nội dung được sửa đổi,bổ sung của Luật tố tụng hành chính năm 2010, góp phần triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính đạt kết quả cao.