Trang chủ Sách bán chạy Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

nhung noi dung 12018

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

Số trang: 76 trang - Giá tiền: 20.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017