Trang chủ Pháp luật Luật lâm nghiệp

Luật lâm nghiệp

luat lam nghiep 161Tác giả: Quốc hội

Số trang: 120 trang

Giá tiền: 23.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Luật lâm nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017. Luật gồm 12 chương và 108 điều quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.