Trang chủ Pháp luật Bộ luật hàng hải Việt Nam

Bộ luật hàng hải Việt Nam

bo luat hang hai 12018Tác giả: Quốc hội
Số trang: 250 trang

Giá tiền: 34.000 đồng
Xuất bản: Tháng 11-2017

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Bộ luật hàng hải Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Cuốn sách gồm 20 chương với 341 điều, cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản nhất về luật hàng hải thông qua các vấn đề: Những quy định chung; Tàu biển; Thuyền bộ và thuyền viên; Cảng biển; An toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường; Bắt giữ tàu biển; Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; Hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển; Hợp đồng thuê tàu; Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Hoa tiêu hàng hải; Lai dắt tàu biển; Cứu hộ hàng hải; Trục vớt tài sản chìm đắm; Tai nạn đâm va; Tổn thất chung; Giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các khiếu nại hàng hải; Hợp đồng bảo hiểm hàng hải; Giải quyết tranh chấp hàng hải; Điều khoản thi hành.

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.