Trang chủ Pháp luật Luật quy hoạch

Luật quy hoạch

luat quy hoach 171Tác giả: Quốc hội

Số trang: 96 trang

Giá tiền: 19.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Luật quy hoạch đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017. Luật gồm 6 chương và 59 điều quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.