Trang chủ Pháp luật Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam

Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam

giao trinh luat to tung 171Tác giả: Lê Thị Bích Chi (Chủ biên)

Số trang: 624 trang

Giá tiền: 130.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn sách gồm 14 chương, đề cập một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Luật tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân; người tiến hành tố tụng hành chính; người tham gia tố tụng hành chính; các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chứng minh và chứng cứ, cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; khởi kiện, thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; thủ tục giải quyết khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cở đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân; thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hành chính; giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn tại Tòa án; thủ tục xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật ; thủ tục giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài; thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và bạn đọc, đặc biệt là đối với các sinh viên ngành luật.