Trang chủ Pháp luật Hướng dẫn học tập môn Luật hình sự - Một số tội phạm cụ thể

Hướng dẫn học tập môn Luật hình sự - Một số tội phạm cụ thể

huong dan hoc tap 181Tác giả: Trần Thị Ngọc Kim

Số trang: 272 trang

Giá tiền: 64.000 đồng

Xuất bản: Tháng 11-2017

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần, cung cấp những kiến thức cơ bản về môn học Luật hình sự - Phần tội phạm cụ thể cho học sinh, sinh viên, giáo viên ngành luật và bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về vấn đề này. Phần 1 gồm 7 chương, phân tích tóm tắt các nội dung liên quan đến môn học Luật hình sự - Phần tội phạm, được cập nhật theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Phần 2 gồm 120 câu hỏi lý thuyết. Phần 3 gồm 150 câu hỏi nhận định và ở Phần 4 tác giả đưa ra 50 bài tập tình huống liên quan đến lĩnh vực này.