Trang chủ Các ấn phẩm khác Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1991

Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1991

quan he nhat ban 12018Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - TS. Trần Hoàng Long
Số trang: 240 trang

Giá tiền: 60.000 đồng
Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn sách đi sâu làm rõ mối quan hệ thăng trầm giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong giai đoạn từ 1949 đến 1991, qua đó, đúc rút được những bài học kinh nghiệm trong lịch sử, góp phần hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại khôn khéo đối với Nhật Bản và Trung Quốc - hai đối tác chiến lược của nước ta trong bối cảnh hiện nay.

Cuốn sách gồm IV chương:

Chương I: Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc giai đoạn 1949 - 1971

Chương II: Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc giai đoạn 1972 - 1978

Chương III: Quan hệ hệ Nhật Bản - Trung Quốc giai đoạn 1979 - 1991

Chương IV: Nhận xét về quan hệ Nhật - Trung năm 1949 đến năm 1991