Trang chủ Các ấn phẩm khác Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

ngan hang 82.jpgTác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)

Số trang: 280 trang

Giá tiền: 50.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đang được triển khai dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay và có mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương trong giáo trình. Xuất phát từ tình hình thực tế của các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn có sự đa dạng về hình thức giảng dạy, học tập và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kiến thức của sinh viên nên cuốn sách này cũng được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa các hình thức câu hỏi để thuận lợi hơn cho sự tham khảo của các trường trong quá trình xây dựng hệ thống dữ liệu thi và kiểm tra.

Kết cấu cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, với 600 câu hỏi và phương án trả lời được cụ thể hóa đa dạng như trắc nghiệm chọn phương án trả lời đúng, chọn phương án trả lời sai, chọn phương án trả lời đúng nhất,… từ các đáp án đưa ra.

Phần II: Hệ thống câu hỏi tự luận với 98 câu hỏi. Các tác giả đã đưa ra các câu hỏi và gợi ý trả lời cho người đọc cần tìm tư liệu nào cho vấn đề được hỏi.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích phục vụ cho thi và kiểm tra môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tất cả các trường đại học, cao đẳng.