Trang chủ Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 2014) (Song ngữ Việt – Anh)

Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 2014) (Song ngữ Việt – Anh)

luat doanh nghiep 92Tác giả: Quốc hội

Số trang: 568 trang

Giá tiền: 144.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật doanh nghiệp năm 2014 bản tiếng Việt và tiếng Anh. Bản tiếng Anh của cuốn sách chỉ có giá trị tham khảo. Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015, thay thế Luật doanh nghiệp năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013. Luật gồm 10 chương, 213 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.