Trang chủ Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

duong loi 92Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 58.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với môn học "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" đang được triển khai giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay và có mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương trong giáo trình. Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Bộ đề thi trắc nghiệm;được biên soạn với 193 câu hỏi và các phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi;

Phần II: Câu hỏi tự luận và gợi ý trả lời ;được biên soạn với 177 câu hỏi và gợi ý trả lời theo phương thức tự luận.

Với hai hình thức trắc nghiệm và tự luận, các câu hỏi được biên soạn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và sát với nội dung giáo trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập hữu ích cho đông đảo bạn đọc, đặc biệt là giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.