Trang chủ Pháp luật Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (Luật năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014)

Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (Luật năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014)

luat thue 63Tác giả: Quốc hội

Số trang: 80 trang

Giá tiền: 17.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Nội dung cuốn sách gồm có Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014; Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014). Cuốn sách này giúp bạn đọc, đặc biệt là những đối tượng phải nộp thuế, phải chịu thuế, được miễn, giảm thuế nắm được các quy định trên của pháp luật.