Trang chủ Những vấn đề quốc tế Nước Nga 100 năm sau sách mạng tháng Mười

Nước Nga 100 năm sau sách mạng tháng Mười

nuoc nga 73Tác giả: V.Putin

Số trang: 408 trang

Giá tiền: 91.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Cuốn sách tập hợp các bài nói và bài viết của Tổng thống Nga V.Putin (một số bài được nói và viết trong thời gian ông là Thủ tướng Nga), trong đó có những bài do chính Đại tá Lê Thế Mẫu biên dịch và các Thông điệp Liên bang là bản dịch của Thông tấn xã Việt Nam.

Kết cấu cuốn sách gồm 3 phần:

- Phần I: Nước Nga và thế giới đang thay đổi sau 100 năm Cách mạng Tháng Mười;

- Phần II: Nước Nga bảo vệ và phát huy các di sản của Cách mạng Tháng Mười Nga;

- Phần III: Nước Nga đi đầu trong cuộc đấu tranh vì một trật tự thế giới mới công bằng và dân chủ.