Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp năm 2017, triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2018 giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp năm 2017, triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2018 giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Sáng 12-3-2018, thực hiện chương trình công tác năm 2018, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp năm 2017, triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2018. GS. TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và đồng chí Phạm Chí Thành Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội nghị.

hoi nghi 1123

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị, về phía Hội đồng Lý luận Trung ương có: PGS. TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS. Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng; PGS. TS. Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng; PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, Ủy viên Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng; một số đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ chức năng của Hội đồng.

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc; thủ trưởng các đơn vị thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội.

Hội nghị đã nghe PGS. TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Nhà xuất bản trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật năm 2017 và định hướng kế hoạch hợp tác năm 2018. Trong đó nhấn mạnh, công tác phối hợp hoạt động khoa học và xuất bản giữa hai cơ quan đã và đang được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng kế hoạch đã đề ra, tạo bước chuyển đáng kể trong việc tổ chức biên tập, xuất bản, tuyên truyền, giới thiệu sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nội dung phối hợp bảo đảm tính thiết thực, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan; công tác xã hội hóa các sản phẩm nghiên cứu của Hội đồng Lý luận Trung ương thông qua việc xuất bản sách được quan tâm, đã xuất bản, phát hành được nhiều ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đặc biệt là các sách về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, về kết quả hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng chính trị trên thế giới như Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Đức,… Cụ thể, trong năm 2017, đã xuất bản được 10 đầu sách (01 cuốn tái bản) của Hội đồng Lý luận Trung ương; tổ chức được nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên gia, các hội nghị thông tin khoa học như: Học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tọa đàm khoa học về các tác phẩm “Đời sống mới”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo đảm tính thống nhất và sâu sắc, chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành giữa hai cơ quan,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai cơ quan vẫn còn một số hạn chế: việc biên tập, xuất bản, phát hành một số cuốn sách còn chậm; phối hợp hoàn thiện bản thảo chưa chặt chẽ; các hoạt động thông tin, phối hợp và tham dự các kỳ họp, tọa đàm, hội thảo chưa thực sự đều đặn, thường xuyên, kịp thời.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về các vấn đề chung như: định hướng xây dựng kế hoạch xuất bản sách; vấn đề xã hội hóa sản phẩm nghiên cứu; tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu; v.v..

hoi nghi 2123

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2017 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chí Phạm Chí Thành cho biết, hoạt động xuất bản sách thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt mức cao nhất từ trước đến nay; đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2016, chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2018-2020, góp phần nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị trấn. Năm 2017 được đánh giá là một năm thành công rực rỡ trong công tác đối ngoại của Nhà xuất bản với nhiều hoạt động nổi bật như: Ký thỏa thuận giao lưu hợp tác với Nhà xuất bản Nhân Dân, Trung Quốc giai đoạn 2017-2021; Trao thỏa thuận khung hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Cục Sự nghiệp Xuất bản - Phát hành Ngoại văn, Trung Quốc; Ký biên bản làm việc với Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc; Nhà xuất bản và Phát hành quốc gia Lào; Tập đoàn Xuất bản và Truyền thông Phượng Hoàng, Trung Quốc,… Tại Hội nghị, đồng chí cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm, phối hợp của Hội đồng Lý luận Trung ương dành cho Nhà xuất bản trong suốt thời gian qua, đồng thời mong muốn, trong thời gian tới sự phối hợp giữa hai cơ quan sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng giúp hai cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

hoi nghi 3123

GS. TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS. TS. Phùng Hữu Phú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh: Thứ nhất, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục phối hợp triển khai tích cực, có hiệu quả các nội dung Chương trình hợp tác hai bên giai đoạn 2017 - 2021, trước hết là tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác của hai bên trong năm 2018. Thứ hai, cần đổi mới, nâng cao nội dung, phương thức các hoạt động hợp tác, đồng thời nghiên cứu, tìm hướng tiếp cận mới, trong đó cần phối hợp chặt chẽ trong qua trình biên tập, xuất bản, phát hành mảng sách dịch và sách xã, phường, thị trấn. Thứ ba, tiếp tục tổ chức các hoạt động khoa học như hội thảo, tọa đàm, thông tin chuyên đề; tổ chức xuất bản các ấn phẩm là đề tài khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Thứ tư, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hoạt động nghiên cứu khoa học,...

Thu Hằng