Trang chủ Những vấn đề quốc tế Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016

Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016

cuc dien 163Tác giả: Trần Bách Hiếu

Số trang: 224 trang

Giá tiền: 53.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nôi dung cuốn sách tập trung nghiên cứu, phân tích, lý giải chuyên sâu về những diễn biến chính trị nổi bật diễn ra tại Đông Á và những tác động, ảnh hưởng của những sự kiện này tới đời sống chính trị khu vực và thế giới giai đoạn 1991-2016. Đồng thời, tác giả cũng tập trung nghiên cứu cấu trúc, sự tương tác và biến đổi của cục diện chính trị khu vực Đông Á kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay. Đặc biệt, tác giả dành một phần của cuốn sách viết về tác động của cục diện Đông Á đến Việt Nam.

Kết cấu cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cục diện chính trị và vị trí của khu vực Đông Á trong nền chính trị thế giới;

Chương 2: Mỹ dẫn dắt quan hệ quốc tế ở Đông Á giai đoạn 1991-2009;

Chương 3: Sự tan rã của cục diện chính trị cũ và sự hình thành cục diện mới giai đoạn 2009-2016;

Chương 4: Triển vọng của cục diện chính trị Đông Á và những tác động đối với Việt Nam.

Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc và những người quan tâm tới vấn đề này.