Trang chủ Sách bán chạy Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

giao trinh 183

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang - Giá tiền: 24 .000 đồng

Xuất bản: Tháng 1-2018