Trang chủ Pháp luật Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành)

Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành)

bo luat to tung 34Tác giả: Quốc hội

Số trang: 464 trang

Giá tiền: 56.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27-11-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018. Luật gồm 9 phần với 36 chương, 510 điều, quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.