Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Tọa đàm Khoa học về Chiến lược phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giai đoạn 2018-2030

Tọa đàm Khoa học về Chiến lược phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giai đoạn 2018-2030

Ngày 4-4-2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học về Chiến lược phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giai đoạn 2018-2030. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản đồng chủ trì buổi tọa đàm.

toa damkhoa hoc20181

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại Tọa đàm

Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản, Chủ tịch Công đoàn,Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, cán bộ quản lý Khoa học cùng các chuyên viên, biên tập viên cao cấp tại Hà Nội.

Báo cáo đề dẫn buổi Tọa đàm, đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản đã phân tích những kết quả đã đạt được của Nhà xuất bản từ năm 2003 đến năm 2017. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập đang đặt ra đối với các công tác của Nhà xuất bản. Trước yêu cầu đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, không ngừng nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công nhân, viên chức cũng như người lao động; tiến hành rà soát lại các quy định đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các điều còn thiếu và chưa phù hợp; góp phần phát triển Nhà xuất bản trong giai đoạn 2018-2030.

toa dam kh 20182

Đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Tọa đàm

Trên cơ sở đề cương chi tiết, các thành viên tham dự Tọa đàm đã trình bày tham luận, trao đổi nhiều ý kiến đóng góp nhằm làm rõ hơn các vấn đề về lý luận, thực tiễn để xây dựng, bổ sung vào Dự thảo Chiến lược phát triển Nhà xuất bản, cũng như tạo sự thống nhất về tầm nhìn chiến lược phát triển Nhà xuất bản, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cơ chế, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy, cán bộ của Nhà xuất bản hiện nay.

toa dam khoa hoc 20183

Đồng chí Chu Văn Khánh, Trưởng Ban sách Đảng phát biểu đóng góp ý kiến tại Tọa đàm

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đánh giá cao các tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi Tọa đàm. Đổi mới cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy và cán bộ là khâu quyết định đối với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhằm đáp ứng yếu cầu, nhiệm vụ của công tác xuất bản sách lý luận chính trị và pháp luật trong thời kỳ mới. Ban chỉ đạo đề án cũng như Tổ Thư ký ghi nhận đầy đủ, chi tiết các ý kiến để tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh Chiến lược phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giai đoạn 2018-2030 để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng trong quý III năm 2018.