Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

giao trinh42018Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 492 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Nội dung cuốn sách bám sát chương trình giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tính lôgic, khoa học, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Cuốn sách được chia làm ba phần, nêu bật những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong lĩnh vực triết học, kinh tế - chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Phần thứ nhất: Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác -Lênin;

- Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa;

- Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.