Trang chủ Pháp luật Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030

Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030

nhu cau42018Tác giả: TS. Nguyễn Văn Cương (Chủ biên)

Số trang: 284 trang

Xuất bản: Năm 2018

Cuốn sách tập trung phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam về nền kinh tế thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng về tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyền công dân; dự báo hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 và đưa ra một số kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030.

Cuốn sách cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, tạo tiền đề tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.