Trang chủ Pháp luật Luật phá sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật phá sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành


luat phs52018Tác giả:
Quốc hội

Số trang: 220 trang

Giá tiền: 30.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật phá sản năm 2014 quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Nội dung cuốn sách Luật phá sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thực hành gồm toàn văn Luật phá sản năm 2014 và Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16-02-2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2015/TT-CA ngày 08-10-2015 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26-8-2016, nhằm cung cấp cho bạn đọc những quy định hiện hành trong lĩnh vực phá sản.