Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ

Ngày 24-5-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng chí Phạm Chí Thành Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

hoi nghi quan triet2551

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng; đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ. Về phía Nhà xuất bản có các đồng chí: Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể biên tập viên Nhà xuất bản.

hoi nghi quan triet2552

Đồng chí Phạm Chí Thành Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản khẳng định công tác văn thư, lưu trữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trong những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ luôn được Nhà xuất bản quan tâm thực hiện, từng bước đi vào nề nếp, đúng quy định. Tuy nhiên, công tác văn thư, lưu trữ của Nhà xuất bản vẫn còn những hạn chế, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ của Nhà xuất bản, những kiến thức cần thiết về công tác có tầm quan trọng đặc biệt này.

Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ được đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh ba nội dung chính: những nội dung cơ bản về Quy định 66-QĐ/TW, ngày 06-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; những điểm mới trong hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; công tác lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

hoi nghi quan triet2553

Đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn cán bộ triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

Đối với công tác lập hồ sơ và lưu hồ sơ, các cán bộ biên tập trong Nhà xuất bản là người làm ra văn bản, là người tổ chức lập để lưu giữ hồ sơ. Việc lập và lưu giữ hồ sơ có tác dụng to lớn như: danh mục hồ sơ giúp cho việc phân loại, sắp xếp tài liệu và lập hồ sơ trong cơ quan, đơn vị chủ động và hợp lý, khoa học, thuận tiện; lập và lưu giữ hồ sơ giúp cho cán bộ cơ quan lưu hồ sơ đầy đủ, chính xác, là căn cứ cho cán bộ lưu trữ kiểm tra, đôn đốc việc lập hồ sơ của cán bộ chuyên môn; giúp cho cán bộ cơ quan, đơn vị nắm được toàn bộ công việc của cơ quan và công việc của cán bộ thừa hành, từ đó nêu cao tinh thần và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị đối với việc lưu trữ hồ sơ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định, việc lưu trữ hồ sơ không chỉ là một công tác trọng yếu đối với một cơ quan, đơn vị mà còn quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, thậm chí có thể trở thành di sản quý giá đối với quốc gia. Việc lưu trữ lại tất cả các hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện một công việc cho phép chúng ta nắm được quy trình thực hiện công việc đó đến từng khâu, từng chi tiết. Với bề dày lịch sử 73 năm hình thành và phát triển, trong quá trình hoạt động, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ban hành rất nhiều văn bản, tài liệu, đặc biệt có những tài liệu đã trở thành tài sản pháp lý rất cao. Việc soạn thảo, ban hành văn bản, lưu trữ, bảo quản, bảo mật và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ là rất quan trọng. Do vậy, công tác văn thư, lưu trữ phải được triển khai nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các hoạt động của Nhà xuất bản.

hoi nghi quan triet2554

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ có ý nghĩa hết sức thiết thực, là cơ hội để tập thể lãnh đạo, cán bộ Nhà xuất bản nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.