Trang chủ Văn hóa, xã hội Hỏi – đáp về di sản thế giới và di sản thế giới tại Việt Nam

Hỏi – đáp về di sản thế giới và di sản thế giới tại Việt Nam


hoidapdisanthegioi1162018Tác giả: Thanh Huyền (Biên soạn)

Số trang: 122 trang

Giá tiền: 33.000 đồng

Xuất bản: Tháng 05-2018

Nội dung cuốn sách gồm 74 câu hỏi và trả lời được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, với mong muốn gửi đến bạn đọc những thông tin, hiểu biết cơ bản về di sản thế giới nói chung, các di sản thế giới tại Việt Nam nói riêng và các công ước, tổ chức có liên quan. Cuốn sách góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy những di sản quý báu và có giá trị của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ.