Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình kỹ năng thu thập và xử lý thông tin (Dành cho chương trình đại học chính trị)

Giáo trình kỹ năng thu thập và xử lý thông tin (Dành cho chương trình đại học chính trị)

gtxulyttTác giả: TS. Trần Thị Xuân Lan (Chủ biên)

Số trang: 180 trang

Giá tiền: 48.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2018

Giáo trình trang bị cho người học những tri thức cơ bản về quy trình thu thập và xử lý thông tin, nắm được các giai đoạn và nhiệm vụ chính trong từng giai đoạn; nắm được kỹ thuật chọn mẫu để thu thập thông tin; kỹ thuật xây dựng công cụ thu thập thông tin; các phương pháp thu nhập thông tin; kỹ thuật thu thập thông tin; phân tích và báo cáo kết quả thu thập và xử lý thông tin. Từ những kiến thức thu được, học viên có thể mô tả phân tích dữ liệu trên cơ sở dữ liệu thực tế, sử dụng đa dạng và linh hoạt các cách phân tích để xử lý thông tin tốt hơn.