Trang chủ Kinh tế Thẩm định tài chính dự án đầu tư

Thẩm định tài chính dự án đầu tư

t1Tác giả:PGS.TS. Phạm Long – TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Số trang: 326 trang

Giá tiền: 76.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, tập trung làm rõ các vấn đề như: tổng quan về thẩm định tài chính dự án đầu tư; giá trị thời gian của tiền; dự toán vốn đầu tư; dòng tiền dự án; lãi suất chiết khấu.

Thẩm định tài chính dự án đầu tư là vấn đề khó và phức tạp, nên trong quá trình biên soạn và biên tập khó tránh khỏi còn hạn chế, thiếu sót. Nhà xuất bản và các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để nội dung cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.