Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn đặt ra đối với công tác tham mưu thực hiện Chiến lược biển Việt Nam trong tình hình mới”

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn đặt ra đối với công tác tham mưu thực hiện Chiến lược biển Việt Nam trong tình hình mới”

Ngày 24-7-2018, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn đặt ra đối với công tác tham mưu thực hiện Chiến lược biển Việt Nam trong tình hình mới”.

Các đồng chí: Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì buổi Hội thảo.

Chienluocbienvietnam1

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí Thường trực Hội đồng, Ủy viên Hội đồng, Văn phòng, Ban Thư ký Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các thành viên Hội đồng khoa học Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo một số hội đồng khoa học cơ sở có liên quan đến công tác tham mưu thực hiện Chiến lược biển Việt Nam; lãnh đạo Nhà xuất bản và các thành viên Hội đồng khoa học, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Hà Nội.

Chienluocbienvietnam3

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Buổi Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận - thực tiễn đặt ra đối với công tác tham mưu (ở tầm đường lối, chủ trương, quan điểm) trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, gợi mở các tiếp cận mới, quan điểm và các giải pháp thực hiện Chiến lược biển Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng chắt lọc các kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án thuộc Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương quản lý để xây dựng Báo cáo tư vấn về “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn đặt ra đối với công tác tham mưu thực hiện Chiến lược biển Việt Nam trong tình hình mới” gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chỉ đạo xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Hội thảo tập trung vào ba nội dung chính là: Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và phát triển Kinh tế biển, kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện Chiến lược biển; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh trên biển, đảo; Bảo vệ môi trường biển, phòng, chống thiên tai và phát triển khoa học, công nghệ biển.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều tham luận được đầu tư công phu, toàn diện, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhằm làm sáng tỏ hơn về cơ sở lý luận, thực tiễn về tình hình biển, đảo Việt Nam, những hạn chế và yếu kém, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị các giải pháp bổ sung, xây dựng Chiến lược biển phù hợp với thực tiễn của đất nước và biến đổi của thế giới.

Chienluocbienvietnam2

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nghiệm, góp ý thẳng thắn của các đại biểu tham dự Hội thảo. Hội thảo cũng có nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên đều thống nhất chung cần có một Chiến lược biển mới, đúng tầm vóc của một quốc gia có đường bờ biển dài, giàu tiềm năng và giàu tài nguyên biển. Ban Tổ chức Hội thảo sẽ chắt lọc các ý kiến, phản ánh trung thực và tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chỉ đạo xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Một vài hình ảnh đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Chienluocbien5

Đồng chí Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ.

Chienluocbien6

Đồng chí Lê Văn Cương, Thiếu tướng, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an.

Chienluocbien8

Đồng chí Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Chienluocbien7

Kiều Trang