Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 27-7-2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Hà, Phó Vụ Trưởng Vụ 4, Ban Tổ chức Trung ương; Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí đại diện Vụ Tổng hợp, Cục Tài chính và Quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ 5, Ban Nội chính Trung ương.

anh1

Toàn cảnh Hội nghị

Về phía Nhà xuất bản, tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; lãnh đạo cấp Vụ và tương đương các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản; toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản tại Hà Nội và Thủ trưởng các chi nhánh, trung tâm phát hành sách.

anh3

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản đã trình bày Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018, Nhà xuất bản đã thực hiện biên tập được 315 bản thảo (bằng 106,42% so với cùng kỳ năm ngoái); là 474 lượt tên sách (bằng 93,12% so với cùng kỳ năm 2017) với số lượng in 1.264.200 bản, 323.406.100 trang in quy đổi, tổng số tiền theo giá bìa là 38.004.947.000đ. Riêng đối với sách Trung ương đặt hàng, trong 6 tháng đầu năm 2018, Lãnh đạo Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, tiến độ thực hiện bằng 165% so với cùng kỳ năm 2017.

anh

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản trình bày Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đề tài năm 2018, đặc biệt là đề tài sách Trung ương đặt hàng, sách trọng tâm phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao tính hợp lý, cơ cấu các mảng đề tài làm cơ sở cho công tác quản lý và điều hành. Tính đến ngày 30/6/2018, số đề tài được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép là 567 đề tài (không tính 04 đề tài báo tăng số lượng in).

Công tác truyền thông sách đã được Lãnh đạo Nhà xuất bản củng cố và tăng cường trên 5 kênh truyền thông: các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài truyền hình, đài phát thanh), internet (facebook,...), tổ chức sự kiện (hội thảo, tọa đàm, họp báo, hội chợ sách, triển lãm,..), marketing và chăm sóc khách hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã chọn lọc để giới thiệu và đưa hơn 389 tin, bài về hoạt động của Nhà xuất bản.

Trong kế hoạch 6 tháng cuối năm, Nhà xuất bản thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề tài biên tập - xuất bản bằng việc đổi mới công tác xây dựng kế hoạch đề tài biên tập, xuất bản theo hướng vừa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, vừa gắn với thị trường, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, bảo đảm giá trị khoa học và khả năng tiêu thụ, tính thiết thực, hiệu quả, bảo đảm sự kết nối, phối hợp giữa các ban biên tập, các vụ, các đơn vị trong Nhà xuất bản. Đồng thời, tập trung đầu tư, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hành, tiêu thụ sách; Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ công tác tổ chức in và in; Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án; Tăng cường công tác quản lý, điều hành, quản trị nội bộ, nâng cao thu nhập và đời sống người lao động…

anh4

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản trình bày Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản đã trình bày Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Nhà xuất bản đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch biên tập, xuất bản, bảo đảm chất lượng, số lượng, tiến độ đã đề ra. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được triển khai kịp thời. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tương đối ổn định. Các chi bộ giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng và bảo đảm đúng quy định. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đối tượng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được kiện toàn, bổ sung kịp thời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong Nhà xuất bản đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình và có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của cơ quan, Đảng bộ.

Đảng ủy Nhà xuất bản đã tập trung quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cấp ủy các cấp quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; chỉ đạo và phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm thông tin, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội liên quan đến Đại hội XII của Đảng; kiên quyết đấu tranh chống lại các âm mưu lợi dụng vấn đề dân chủ trong Đảng…

anh5

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Hoạt động xuất bản bảo đảm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, xuất bản được nhiều đầu sách có giá trị, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đảng viên từng bước được đổi mới. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tình hình tư tưởng trong Đảng bộ ổn định. Các chi bộ giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng.

Đồng chí nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2018, Nhà xuất bản sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch biên tập, xuất bản và nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm cả về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và hiệu quả hoạt động; tập trung đầu tư, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hành, tiêu thụ sách; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ công tác tổ chức in và in; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Nhà xuất bản; Đảng ủy và Công đoàn, các đoàn thể Nhà xuất bản phối hợp chặt chẽ để triển khai kế hoạch hoạt động gắn với kế hoạch chuyên môn và nhiệm vụ công tác.