chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Thông tin xuất bản Sách sắp xuất bản

Sách sắp xuất bản

Untitled document
   Hiển thị # 
1 Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
2 Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam
3 Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc
4 Các nhà ngoại giao trong lịch sử dân tộc
5 Báo cáo mật của Tổng thống - Chuyện chưa kể về các báo cáo tình báo vắn tắt gửi đến các Tổng thống Mỹ
6 Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc
7 Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
8 Ngân hàng câu hỏi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
9 Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
10 Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới
11 Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga
12 Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I. Lênin với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
13 Luật an toàn thông tin mạng
14 Hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề giáo dục lý luận chính trị
15 Bộ sách bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân
16 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015)
17 Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
18 Giáo trình Chính sách dân tộc (Dành cho Chương trình Đại học chính trị)
19 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay
20 Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay
21 Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản
22 Vạc dầu châu Á: Biển Đông và hồi kết của một Thái Bình Dương ổn định
23 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015)
24 Giáo trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
25 Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười
26 Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
27 Hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm của Lào và kinh nghiệm của Việt Nam
28 Bách khoa thư Hà Nội - phần Hà Nội mở rộng
29 Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ
30 Bảo vật quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946
31 Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội
32 Chính sách tài khóa và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
33 Tìm hiểu về quan hệ công chúng (PR) và việc vận dụng trong lực lượng Cảnh sát nhân dân
34 Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam (Sách chuyên khảo)
35 Tổng quan về chính sách công
36 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong
37 Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016
38 Văn hóa làng và nhân cách người Việt
39 Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời Nguyễn (1802 - 1885)
40 Sự chuyển biến của tình hình thế giới, khu vực và triển vọng của hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản
41 Tham nhũng: mưu mô và trừng phạt
42 Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề
43 Đạo đức Bác Hồ - tấm gương soi sáng cho muôn đời
44 Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: quan điểm, phương pháp và kỹ thuật
45 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
46 Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
47 Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
48 Vai trò của báo chí trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa
49 Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
50 Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Lý luận và thực tiễn
51 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam
52 Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử (Sách chuyên khảo)
53 Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
54 Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn (sách tham khảo)
55 Quản trị thương mại bán lẻ
56 Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 – 2016 (Sách chuyên khảo)
57 Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật
58 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
59 Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015
60 Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
61 Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
62 Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
63 Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng
64 Kinh tế học đổi mới - Cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu
65 Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
66 Hồi ký Lý Quang Diệu - Từ Thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất
67 Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
68 Đường Kách mệnh
69 Văn hóa quân sự Việt Nam - Văn hóa giữ nước
70 Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị
71 Các dân tộc Việt Nam: Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-me (Tập 3)
72 Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam
73 Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam
74 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước
75 Đoàn Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu
76 Chuyện kể về Bác Hồ qua các tài liệu và hiện vật
77 Đường đến thành công: Tiên phong là sức mạnh
78 Tôn giáo và văn hóa Đông Nam Á
79 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
80 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
81 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
82 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
83 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
84 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
85 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
86 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
87 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017
88 Sách sắp xuất bản cuối tháng 01-2017
89 Sách sắp xuất bản giữa tháng 1-2017
90 Sách sắp xuất bản đầu tháng 1-2017
91 Sách sắp xuất bản tháng 1-2017
92 Sách sắp xuất bản giữa tháng 12-2016
93 Sách sắp xuất bản tháng 12-2016
94 Sách sắp xuất bản cuối tháng 11-2016
95 Sách sắp xuất bản giữa tháng 11-2016
96 Sách sắp xuất bản đầu tháng 11-2016
97 Sách sắp xuất bản tháng 11-2016
98 Sách sắp xuất bản tháng 10-2016
99 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn
100 Sách sắp xuất bản tháng 9-2016
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 2