Trang chủ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Lãnh đạo Đảng, nhà nước

Trường Chinh - Tuyển tập, Tập II (1955-1975)

Cuốn sách gồm các bài viết và nói do Nhà xuất bản Sự thật xuất bản trước đây, có bổ sung thêm một số bài do Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí trong Ban biên soạn sưu tầm, cung cấp.

Sách gồm 1502 trang.

Đọc thêm...

 

Phạm Văn Đồng - Tuyển tập, Tập III (1976-2000)

Nội dung cuốn sách gồm 106 những bài nói, bài viết và các tác phẩm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ tháng 1-1976 đến những bài viết cuối cùng trước khi đồng chí qua đời vào ngày 29-4-2000 tại Hà Nội.

Sách gồm 1144 trang.

Đọc thêm...

 

Phạm Văn Đồng Tuyển tập, Tập I (1946-1965)

 Bộ sách Phạm Văn Đồng Tuyển tập gồm 3 tập. Tập I gồm 61 bài nói, bài viết và thư của đồng chí Phạm Văn Đồng về các vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội, ngoại giao... trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến 1965 - thời gian lịch sử xuyên suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và 10 năm đầu của công cuộc khôi phục kinh tế - xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đọc thêm...

 

Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ XX đến năm 1930

      Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2008), 63 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2008) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2008), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Bảo tàng Tôn Đức Thắng xuất bản cuốn sách Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ XX đến năm 1930.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 11