Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở)

cong tac 54Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Số trang: 262 trang

Giá tiền: 45.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Cuốn sách trình bày 7 vấn đề chính, đó là: Những nội dung chủ yếu của công tác kiểm tra Đảng, giám sát của Đảng; công tác kiểm tra...

Đọc thêm...

 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp trên cơ sở)

cong tac 173Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Số trang: 556 trang

Giá tiền: 90.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Cuốn sách gồm 17 phần, trình bày những nội dung cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng như...

Đọc thêm...

 

Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

nhung noi dung 12018Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

Số trang:76 trang

Giá tiền: 20.000 đồng
Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn sách tập hợp các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,...

Đọc thêm...

 

Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII

van kien 122017Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 256 trang - Giá tiền: 40.000 đồng
Xuất bản: Tháng 11-2017

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng: tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2018;...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 75