Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Nâng cao năng lực tư duy sáng tạo của cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương hiên nay

haiduongTác giả: TS. Phạm Xuân Thiên

Số trang: 136 trang-Giá tiền: 59.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2018

Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản nhất về năng lực tư duy sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã như: Những vẫn đề lý luận về năng lực tư duy sáng tạo;...

Đọc thêm...

 

Công vụ và quản lý thực thi công vụ (Sách chuyên khảo)

cv1Tác giả: PGS.TS. Ngô Thành Can (Chủ biên)

Số trang: 304 trang-Giá tiền: 71.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần và 9 chương. Từ Chương I đến Chương III giới thiệu những vấn đề chung về công vụ, công chức, năng lực thực thi công vụ; Chương IV...

Đọc thêm...

 

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

IMG 20180321 101245Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm

Số trang: 348 trang

Giá tiền: 99.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2018

Có thể nói, xây dựng Nhà nước pháp quyền là một yêu cầu tất yếu khách quan ở nước ta và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

Đọc thêm...

 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở)

cong tac 54Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Số trang: 262 trang

Giá tiền: 45.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Cuốn sách trình bày 7 vấn đề chính, đó là: Những nội dung chủ yếu của công tác kiểm tra Đảng, giám sát của Đảng; công tác kiểm tra...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 76