chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)

qua trinh 2703Tác giả: TS. Trần Tăng Khởi

Số trang: 268 trang

Giá tiền: 91.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương tập trung trình bày 4 nội dung lớn: Một là, hệ thống hóa những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin...

Đọc thêm...

 

Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

van de xay dung 133Tác giả: Bộ Quốc phòng – Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

Số trang: 288 trang - Giá tiền: 47.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ hai vấn đề lớn: Nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo...

Đọc thêm...

 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước

xay dung dang121.jpgTác giả: Nguyễn Phú Trọng

Số trang: 212 trang

Cuốn sách tuyển chọn 10 bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay về công tác xây dựng Đảng,...

Đọc thêm...

 

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

dieu le mat tran tqt3Số trang: 63 trang

Giá tiền: 10.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách giới thiệu toàn bộ nội dung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 75