Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước

xay dung dang121.jpgTác giả: Nguyễn Phú Trọng

Số trang: 212 trang

Cuốn sách tuyển chọn 10 bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay về công tác xây dựng Đảng,...

Đọc thêm...

 

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

dieu le mat tran tqt3Số trang: 63 trang

Giá tiền: 10.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách giới thiệu toàn bộ nội dung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Đọc thêm...

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới

nang cao nang luc 133Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu – PGS.TS. Trương Ngọc Nam (Đồng chủ biên)

Số trang: 432 trang - Giá tiền: 84.000đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách tập trung trình bày những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về Đảng Cộng sản,...

Đọc thêm...

 

Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

tai lieu hoc  tap 132Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 116 trang - Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách là tài liệu giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Khóa XII.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 76