chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

     Cuốn sách: Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của tập thể tác giả, do đồng chí Đức Lượng làm chủ biên, là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước

Đọc thêm...

 

Một số vấn đề về xây dựng Đảng và công tác cán bộ

 Tác giả: TS. Bùi Ngọc Thanh   

Giá bán: 45.000đ

Cuốn sách gồm nhiều bài viết thể hiện sự kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng ta, vạch trần những luận  điệu xuyên tạc, chống đối Đảng của các phần tử, thế lực thù địch.

Đọc thêm...

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị

     Cuốn sách do đồng chí Nguyễn Đức Hạt - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm chủ biên. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Đề tài độc lập cấp Nhà nước của Ban Tổ chức Trung ương.

    Nội dung của cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ luận cứ khoa học, thực tiễn về việc nâng cao vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ, tăng cường sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong hệ thống bộ máy đảng, nhà nước và các tổ chức đoàn thể ở nước ta trong tình hình mới.

Đọc thêm...

 

Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

 Tác giả: TS. Lô Quốc Toàn

Cuốn sách là một nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi. Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và thực trạng công tác phát triển nguồn cán bộ

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 75 trong tổng số 75