Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

nhung noi dung 12018Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

Số trang:76 trang

Giá tiền: 20.000 đồng
Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn sách tập hợp các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,...

Đọc thêm...

 

Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII

van kien 122017Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 256 trang - Giá tiền: 40.000 đồng
Xuất bản: Tháng 11-2017

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng: tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2018;...

Đọc thêm...

 

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

noi dung phong cach122017Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Số trang: 94 trang - Giá tiền: 13.000 đồng
Xuất bản: Tháng 11-2017

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần.

Đọc thêm...

 

Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay

dang lanh dao122017Tác giả: TS. Phạm Đức Kiên

Số trang: 360 trang - Giá tiền: 74.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Cuốn sách đi sâu nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế gắn với chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay,...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 76