Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật Thủy sản (hiện hành)

luatthuysanTác giả: Quốc hội

Số trang: 144 trang-Giá tiền: 26.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Thủy sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21-11-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019...

Đọc thêm...

 

Luật chứng khoán (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010)

luatchungkhoanTác giả: Quốc hội

Số trang: 140 trang-Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Luật chứng khoán (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2011...

Đọc thêm...

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018)

l1Tác giả: Quốc hội

Số trang: 232 trang-Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017...

Đọc thêm...

 

Luật Bảo hiểm xã hội (Hiện hành) (Sửa đổi năm 2015)

l10Tác giả: Quốc hội

Số trang: 112 trang-Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Cuốn sách gồm 9 chương với 1125 điều, là văn bản thể chế hóa từ hai văn bản Luật là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20-11-2014 và Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 228