Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (Luật năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

luat so huu 195Tác giả: Quốc hội

Số trang: 228 trang

Giá tiền: 38.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Nội dung cuốn sách gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 được Quốc hội khóa XII...

Đọc thêm...

 

Luật bảo vệ môi trường (hiện hành)

luat bao ve  185Tác giả: Quốc hội

Số trang: 152 trang

Giá tiền: 20.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2018

...Luật gồm 20 chương, 170 điều, tăng 3 chương và 34 điều so với Luật bảo vệ môi trường năm 2005...

Đọc thêm...

 

Luật trợ giúp pháp lý (hiện hành)

luat tro giup 185Tác giả: Quốc hội

Số trang: 52 trang

Giá tiền: 13.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

... Luật gồm 8 chương, 48 điều, quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp...

Đọc thêm...

 

Bộ luật tố tụng dân sự (Hiện hành)

bo luat to tung 185Tác giả: Quốc hội

Số trang: 452 trang

Giá tiền: 65.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

... Luật gồm 10 phần, 42 chương, 517 điều, giữ nguyên 63 điều, sửa đổi, bổ sung 350 điều, bổ sung mới 104 điều, bãi bỏ 7 điều so với luật cũ...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 227