Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật luật sư (Hiện hành) (Luật năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015)

luat luat su 174Tác giả: Quốc hội

Số trang: 96 trang

Giá tiền: 19.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Nội dung cuốn sách là văn bản Luật được hợp nhất từ văn bản Luật luật sư (năm 2006), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư (năm 2012)...

Đọc thêm...

 

Luật công an nhân dân hiện hành(Hiện hành)

luat cong an 174Tác giả: Quốc hội

Số trang: 56 trang

Giá tiền: 14.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

... Luật gồm 7 chương, 45 điều (tăng 2 điều so với Luật 2005), quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động...

Đọc thêm...

 

Luật phí và lệ phí (Hiện hành)

luat phi 164Tác giả: Quốc hội

Số trang: 72 trang

Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

... Luật gồm 6 chương, 25 điều, quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu...

Đọc thêm...

 

Luật kinh doanh bất động sản (hiện hành)

luat kinh doanh 134Tác giả: Quốc hội

Số trang: 80 trang

Giá tiền: 17.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

...Luật gồm 6 Chương và 82 Điều, quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 226