Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật phí và lệ phí (Hiện hành)

luat phi 164Tác giả: Quốc hội

Số trang: 72 trang

Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

... Luật gồm 6 chương, 25 điều, quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu...

Đọc thêm...

 

Luật kinh doanh bất động sản (hiện hành)

luat kinh doanh 134Tác giả: Quốc hội

Số trang: 80 trang

Giá tiền: 17.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

...Luật gồm 6 Chương và 82 Điều, quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý...

Đọc thêm...

 

Luật xây dựng (hiện hành)

luat xay dung 134Tác giả: Quốc hội

Số trang: 196 trang

Giá tiền: 27.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

...Luật gồm 10 Chương và 168 Điều, quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước...

Đọc thêm...

 

Luật cán bộ, công chức (hiện hành)

luat can bo 124Tác giả: Quốc hội

Số trang: 64 trang

Giá tiền: 13.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

...Luật gồm 10 Chương và 87 Điều, quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 227