Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật bình đẳng giới (Hiện hành)

l8Tác giả: Quốc hội

Số trang: 40 trang

Giá tiền: 11.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Luật bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2007...

Đọc thêm...

 

Luật Trợ giúp pháp lý (Hiện hành)

l9Tác giả: Quốc hội

Số trang: 52 trang-Giá tiền: 13.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành ngày 01-1-2018...

Đọc thêm...

 

Luật Công đoàn (Hiện hành)

l12Tác giả: Quốc hội

Số trang: 32 trang-Giá tiền: 12.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Công đoàn được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-1-2013.

Đọc thêm...

 

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Hiện hành)

luattochuvienkiemsatTác giả: Quốc hội

Số trang: 110 trang-Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2015...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 227