chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

      Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua vào ngày 21-11-2007, có hiệu lực từ ngày 1-7-2008. Luật gồm 7 chương, 72 điều, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại Việt Nam.

       Sách gồm 78 trang, giá bán 9.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành về bảo hiểm xã hội tự nguyện

 Cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật bảo hiểm xã hội 2006, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28-12-2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện và Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP.

     Sách gồm 131 trang, giá bán 13.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật thanh niên năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành

      Cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật thanh niên được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005 và Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23-7-2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên.

     Cuốn sách gồm 55 trang, giá bán 8.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật cạnh tranh

      Luật cạnh tranh được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03-12-2004. Luật gồm 6 chương, 123 điều, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

     Luật cạnh tranh gồm 79 trang, giá 9.000đ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 210 trong tổng số 213