Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta trong thời kỳ đổi mớ

Cuốn sách do Tiến sĩ - Luật gia Đào Duy Tấn biên soạn,đề cập tới: Tính quy luật của sự hình thành ý thức pháp luật; những đặc điểm cơ bản của dự hình thành ý thức pháp luật ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; những yêu cầu và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta hiện nay.

Sách gồm 184 trang, giá 24.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật xây dựng và các văn bản mới về quản lý chất lượng công trình, dự án đầu tư và đấu thầu

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP, ngày 18-4-2008 của Chính phủ; Nghị định 209/2004/NĐ-CP, ngày 16-12-2004 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung và 18 nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Đọc thêm...

 

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007-2008)

Cuốn sách giới thiệu toàn văn Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 2-7-2002 và có hiệu lực thi hành ngày 1-10-2002, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007-2008...

Sách gồm 116 trang, 12.000đ.

Đọc thêm...

 

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (Sửa đổi, bổ sung, các năm 1998, 2006)

Cuốn sách giới thiệu toàn văn Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1998...

Sách gồm 192 trang, giá 22.000đ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 211 trong tổng số 223