Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

Cuốn sách tập hợp những văn bản quy định liên quan đến tổ hợp tác, bao gồm: Bộ luật dân sự năm 2005 (Trích); Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10-10-2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 9-7-2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP.

Đọc thêm...

 

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam

Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những mối quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. Những quy phạm luật hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện hoạt động quản lý nhà nước, thực thi quyền hành pháp - một trong ba loại quyền được phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở quyền lực nhà nước là thống nhất.

Đọc thêm...

 

Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở gồm 5 chương, 19 điều, do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X ban hành ngày 25-12-1998 nhằm hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên trong những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với nhau để giữ đoàn kết, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật...

Sách gồm 87 trang, giá 12.500đ.

Đọc thêm...

 

Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành

 Cuốn sách tái bản có bổ sung, cung cấp những thông tin cập nhật về pháp luật phòng cháy và chữa cháy. Luật phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2001, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khoẻ con người; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự xã hội.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 213 trong tổng số 223