Trang chủ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thân dân - nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

14dan-Than danSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi: “Thân dân tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

 

Đọc thêm...

 

Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài

hqdefaultChủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động cách mạng thực tiễn vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, đồng thời là nhà lý luận, nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm...

 

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh - dưới góc độ tiếp cận mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

images1163920 19 5 02Tư tưởng nhân văn là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đọc thêm...

 

Rèn luyện nhân cách cán bộ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

2011~~7~~6~~1066~~2011~~7~~3~~3644~~200905160716402650Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân cách là một vấn đề trung tâm trong hệ giá trị về con người.

Đọc thêm...

 

Về lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Banner-HCMTư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 26